สูงสุด

ข่าวบริษัท

ข่าวบริษัท

  • คุณรู้เกี่ยวกับ API และตัวกลางทางเภสัชกรรมหรือไม่?

    คุณรู้เกี่ยวกับ API และตัวกลางทางเภสัชกรรมหรือไม่?

    ยากลุ่ม หมายถึง ยาปริมาณมากที่ใช้ในการผลิตสารเตรียมต่างๆ ซึ่งเป็นผง ผลึก สารสกัด ฯลฯ หลายชนิด ที่เตรียมโดยการสังเคราะห์ทางเคมี การสกัดจากพืช หรือเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานได้โดยตรงเฉพาะเมื่อ API ถูกแปรรูปเป็นเภสัชกรรม ...
    อ่านเพิ่มเติม